معرفی و مزایای داکت اسپلیت (اسپلیت کانالی)


داکت اسپلیت (اسپلیت کانالی) یکی از رایجترین سیستم های تهویه مطبوع در سطح جهان است، این سیستم همانند اسپلیت دیواری از یک واحد داخلی (هواساز) و یک واحد خارجی (کندانسور) تشکیل شده است که توسط لوله های مسی به یکدیگر متصل می گردند....

اجرا با کانال فلکسیبل عایق دار (کانال خرطومی)

تهویه کاج : کانال های فلکسی بل (کانال خرطومی) عایقدار (با عایق الیاف طبیعی سبز با گواهی نامه محیط زیستی) بهترین کانال برای سیستم داکت اسپلیت (اسپلیت کانالی) است و در اروپا و امریکا نیز از بدو تولید داکت اسپلیت از همین کانال ها برای این سیستم استفاده  شده است

 

متن نمونه